Takimi i dytë në nivel rajonal me këshilltarë vendorë për strategjinë e decentralizimit

Së bashku me Evis Semën dhe Ervis Moçkën në takimin e punës me Këshillat Vendorë në lidhje me hartimin e “Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Vetëqeverisjen Vendore” 2023 – 2030.
Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë po luan një rol thelbësor në procesin e hartimit të kësaj Strategjie dhe forcimin e rolit të këshillave bashkiak në territor.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp