Kordinatori për të drejtën e informimit

Emri i koordinatorit: Juliana Dule
Tel: +355842563721,