Konstituimi i Këshillit të Qarkut Gjirokastër 2023

Pas konstituimit të të gjithë këshillave bashkiakë të qarkut, me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë Gjirokastër, zoti Flamur Golemi, më datë 02 Gusht 2023, në zbatim të Ligjit Nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 74/5/c, pranë Këshillit të Qarkut Gjirokastër u zhvillua mbledhja e parë e konstituimit të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Gjirokastër, zotit Dino Selimi, për mandatin 2023-2027. Nënkryetari i Këshillit të Qarkut Gjirokastër u zgjodh zoti  Kristo  Varsami.
Në mbledhjen e parë të Këshillit u zgjodh edhe Kryesia e Qarkut.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp